Портфолио с безжични услуги

EuroTeleSites има една от най-развитите мрежови инфраструктури в България. Тя осигурява много възможности за нашите партньори да развиват и разширяват своите мрежи. Компанията предлага разнообразни решения за изграждане и поддръжка на всякакъв вид телекомуникационни услуги. При нас работят водещи експерти, които обръщат индивидуално внимание на всеки клиент, като предлагат бързи решения за мрежово развитие, съобразени с конкретен бюджет. 

Какво предлагаме

Атрактивни локации

Стратегически позиционирани съоръжения върху терен и инфраструктура върху покривни пространства на най-атрактивните локации.

Екип от експерти

Екипи от отдадени професионалисти и местни експерти, които консултират партньорите ни през целия процес:

планиране и дизайн;

наемане;

издаване на разрешителни;

цялостно управление;

техническа поддръжка

Опростени процеси

Опростени процеси по реализиране на достъп и съвместно ползване на мрежови обекти.

Индивидуален подход

Нестандартни решения и индивидуален подход за бързо и ефикасно реализиране на всеки проект, независимо от неговия мащаб и вид.

Допълнителни услуги

В партньорство с А1 България

Видеонаблюдение и системи за проследяване на застраховани обекти.

Наблюдение и контрол на сигнално-охранителни и климатични системи.

Видеонаблюдение и системи за проследяване на застраховани обекти.

Мониторинг на околната среда, в т.ч. метеорологична, сеизмична обстановка и пожароизвестяване.

Соларни системи за производство на ел. енергия и алтернативно или резервирано захранване.

Обществено достъпни зарядни станции за превозни средства.

Достъп и съвместно ползване на инфраструктурни обекти

EuroTeleSites притежава и управлява разнообразна телекомуникационна инфраструктура, която осигурява максимално мрежово радио покритие и високотехнологични решения навсякъде на територията на България. Това позволява на EuroTeleSites да осигури атрактивни услуги за съвместно ползване на инфраструктурата от всички оператори, предоставящи електронни съобщителни услуги на територията на страната, IoT доставчици и държавни институции.

EuroTeleSites гарантира високо качество, стабилност и надеждност на мрежовата свързаност, благодарение на системите за мониторинг и контрол (достъп, електрозахранване, охрана, климатизация и др.).

Персонализирани решения за използване на телекомуникационната инфраструктура

EuroTeleSites редлага персонализирани решения за използване на инфраструктурните обекти като част от своето портфолио. Ние разглеждаме и оценяваме всички предизвикателства, свързани с придобиването, планирането и изграждането на всяка от локациите за нашите клиенти, и им предлагаме комплексни мрежови решения. Предлагаме множество подходящи локации за всеки определен район, за да могат клиентите сами да изберат това, което отговаря на техните потребности.

Осигуряваме всички необходими данни за всяка от тях, включително информация за собствеността, прилежащата инфраструктура, информация за регулаторните изисквания, първоначална оценка на мястото и снимков материал.