Специалист „Управление обекти на мрежата“


Ежедневието ти ще включва:
– Осъществяване на връзка с контрагенти  и партньори на компанията в процеса на изграждане и легализация, като предоставя документи и информация за архивираните документи;
– Участва в процеса по подписване и архивиране на договорите, като подпомага работата на юрисконсултите;
– Поддържа актуална база данни за изградените обекти;
– Създаване и обработване на данни с цел изготвяне на презентации, свързани с възложената работа.

Работата може да бъде твоя, ако притежаваш:
– Средно специално или висше образование – Бизнес администрация;
– Отлични компютърни умения –   Отлични компютърни умения MS Office – Excel and Power Point, MS Outlook;
– Екипност и отлични умения за общуване с клиенти по телефон и имейл;
– Отлични организационни способности и умения за приоритизация на задачи в динамична среда;
– Работно ниво на владеене на английски език – писмено и разговорно.

За усилията не само ще ти бъдем признателни, но ще ти предложим:
– Иновативни технологии и платформи;
– Модерна работна среда, в която да се чувстваш удобно;
– Приятелски настроени, амбициозни и мотивирани колеги, с които да се подкрепяте;
– Хиляди възможности за онлайн и присъствено обучение, за да продължаваш да се развиваш;
– Предизвикателни задачи и възможности за кариерно развитие в международна среда;
– Атрактивно възнаграждение;
– Гъвкав работен график и възможност за работа от дома;
– Многобройни допълнителни придобивки, включително, но не само отстъпки, здравна застраховка и услуги, спортен център, детска градина, екипни и семейни събития и много други.
 
 
Бъдете част от компания, която не просто поставя стандарти, но постоянно ги повишава.