Мениджър “Колокации”

За позицията:

Ако притежаваш опит и желание да участваш в изграждането, поддържането и подобряването на мобилната мрежа на компанията, това е точната възможност за теб!
 
Ежедневието ти ще включва:
Взаимодействие с външни телеком оператори, за обработка на заявки за достъп до физическата инфраструктура, за монтаж на оборудване включващо антени, радио модули, както и комуникационни шкафове;
Координация на вътрешно-екипна дейност свързана с оценка на възможност за инсталация на допълнително комуникационно оборудване;
Следене на срокове, извършване на системни анализи и прогнози за реализация на колокационни обекти;
Проследяване на обектите за фактуриране със съответните елементи и ценови приложения, съгласно специални или общи условия;
Участие в контрола на подизпълнителите, подготвящи обекта за отдаване под наем.
Изготвяне и поддържане на необходимите бази данни.
 
Работата може да бъде твоя, ако притежаваш:

Много добри познания за принципите на работа на обекти от мобилната мрежа, техническите характеристики на оборудването в мрежата, хардуера на действащата система и елементи на базови станции;
Общи познания по електротехника, метални конструкции за телеком оборудване и климатични системи;
Основни познания по отношение на строителната категоризация, етапи на изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти от мобилна мрежа.
 
За усилията не само ще ти бъдем признателни, но ще ти предложим:

Иновативни технологии и платформи;
Модерна работна среда, в която да се чувстваш удобно;
Приятелски настроени, амбициозни и мотивирани колеги, с които да се подкрепяте;
Хиляди възможности за онлайн и присъствено обучение, за да продължаваш да се развиваш;
Предизвикателни задачи и възможности за кариерно развитие в международна среда;
Атрактивно възнаграждение;
Гъвкав работен график и възможност за работа от дома;
Многобройни допълнителни придобивки, включително, но не само отстъпки, здравна застраховка и услуги, спортен център, детска градина, екипни и семейни събития и много други.
 
 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.