Експерт „Договаряне обекти на мрежата“- регион Бургас

За позицията:

Ежедневието ти ще включва:
– Провеждане на преговори за сключване на договори и анекси към договори, свързани с поддържането, експлоатацията и разширяването на електронната съобщителна инфраструктура на дружеството;
– Предоговаряне на действащи или изтичащи договори, свързани с поддържането, експлоатацията и разширяването на електронната съобщителна инфраструктура на дружеството;
– Съдействие при намиране и наемане на помещения и площи за инсталиране на телекомуникационни съоръжения и свързаното с тях оборудване, както и за релокация на същите, съгласно установените срокове, цени и бюджет за населените места;
– Участие в търгове за придобиване и/или използване на обекти – частна, държавна и общинска собственост за изграждане на инфраструктура и монтиране на технически съоръжения;
– Водене на кореспонденция и осъществяване на връзка със съконтрагенти, представители на държавна и общинска администрация и други институции.

Работата може да бъде твоя, ако притежаваш:
– Висше образование (Юридическо образование е предимство);
– Опит на подобна позиция е с предимство;
– Отлични комуникационни умения и умения за водене на преговори;
– Отговорност и способност за самостоятелно вземане на решения;
– Умения за планиране и приоритизиране на работните задачи;
– Готовност за активно пътуване в рамките на регион Варна/Бургас;
– Добри умения за работа с MS Office;
– Работно ниво на владеене на английски език;
– Шофьорска книжка – категория В.

За усилията не само ще ти бъдем признателни, но ще ти предложим:
– Иновативни технологии и платформи;
– Модерна работна среда, в която да се чувстваш удобно;
– Приятелски настроени, амбициозни и мотивирани колеги, с които да се подкрепяте;
– Хиляди възможности за онлайн и присъствено обучение, за да продължаваш да се развиваш;
– Предизвикателни задачи и възможности за кариерно развитие в международна среда;
– Атрактивно възнаграждение;
– Гъвкав работен график и възможност за работа от дома;
– Многобройни допълнителни придобивки, включително, но не само отстъпки, здравна застраховка и услуги, спортен център, детска градина, екипни и семейни събития и много други.
 
 
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.